MED Regstrup

Kunde

MED Regstrup

En virksomhed i Holbæk Kommune opfører en bygning på 1.200 m2 til værksted, montage og administration. Bygningen er opført med bærende stål-rammespær, facade- og tagelementer samt tungt etagedæk. Samlet anlægssum er 17 mio. kro.

Virksomheden har indgået aftale om totalentreprise med Entreprenør Morten C. Henriksen, EMCH. Vi varetager totalentreprisen på vegne af EMCH.