Stillinger hos Hørlyck

Læs mere om Hørlyck

Stillinger hos
Hørlyck Entreprise A/S

Vi søger løbende medarbejdere til vores virksomhed. Hvis vi har ledige stillinger vil de blive vist herunder. Du er også altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning.

Ansøgninger bedes sendes til anette@hhentreprise.dk
Vi har på nuværende ingen ledige stillinger, men du er velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning til anette@hhentreprise.dk.

Behandling af persondata/ansøgning

Hørlyck Entreprise A/S behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med den gældende persondatalovgivning.  Overordnet set betyder det, at vi indsamler, opbevarer og håndterer persondata ud fra principperne om god databehandlingsskik og saglighed, når det drejer sig om en jobansøgers persondata.

 

Når vi indsamler og registrerer dine data, bliver de gemt digitalt på en sådan måde, at kun få relevante personer har adgang til dine data. Vi håndterer dine data på en forsvarlig måde og sikrer, at udefrakommende personer ikke har mulighed for at få adgang til dine oplysninger.

 

Bliver du ansat i den stilling, hvortil din jobansøgning er rettet, vil vi gemme denne i din personalemappe, som kun få relevante personer har adgang til.

 

Får du et afslag på en stilling du har søgt, gemmer vi som udgangspunkt din ansøgning i 3 måneder. Det gør vi hvis der skulle dukke en lignende stilling op i løbet af perioden, og vi ønsker at gennemlæse sin ansøgning igen. Efter de tre måneder bliver din ansøgning automatisk slettet i overensstemmelse med Databeskyttelseslovgivningens slettefrist for jobansøgninger. Du er dog i din fulde ret til at bede om at få slettet din ansøgning fra vores system på et hvilket som helst tidspunkt inden periodens udløb. Ønsker du dette, vil din jobansøgning blive slettet manuelt hurtigst muligt efter din anmodning, – du vil få besked herom. Ovenstående gælder uanset om du søger uopfordret eller på baggrund af et stillingsopslag.

 

Da Hørlyck Entreprise A/S har en berettiget interesse i at finde de bedst egnede kandidater kan vi indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere, uddannelsesinstitutioner og andre relevante parter. Du kan derfor under eller efter første samtale blive bedt om at give samtykke til indhentelse af referencer som vi kan kontakte, hvis vi vurderer, at du skal videre i processen.

 

Vi vil i visse situationer foretage et baggrundstjek ved at søge oplysninger om dig via offentligt tilgængelige kilder som CVR, registret, Google, Facebook og LinkedIn i det omfang vi vurderer at oplysningerne har relevans for varetagelse af jobbet. Dette gør vi ud fra en berettiget interesse i at sikre, at vi ansætter den bedste kandidat – både fagligt og personlighedsmæssigt.

 

Hørlyck Entreprise A/S overholder gældende krav til IT sikkerhed. Oplysningerne opbevares og behandles på en måde der sikrer, at kun de personer der direkte er involveret i rekrutteringsprocessen får adgang til dine oplysninger.

 

Personoplysninger indsamles og opbevares af:

Hørlyck Entreprise A/S
Gl. Ringstedvej 33
4300 Holbæk

CVR 32674356

 

Vores kontaktperson for spørgsmål om behandling af persondata i forbindelse med HR er Anette Hørlyck, der kan træffes på tlf. 26 59 39 05 eller pr. mail anette@hhentreprise.dk

Kort om Hørlyck Entreprise A/S

Hørlyck Entreprise A/S tilbyder totalentrepriser, så bygherre kun skal have én indgang og én samarbejdspartner, og vi leverer stram byggestyring og økonomisk gennemsigtighed i alle processer.
Læs mere om Hørlyck

Skal vi mødes til en kop kaffe?

Har du et projekt vi skal hjælpe med?
Lad os høre fra dig og så finder vi sammen en løsning.
Kontakt os