Ny lastvognsterminal for pharma-kunde

Ny lastvognsterminal for pharma-kunde. Vi har lige afsluttet en spændende opgave for en af vores gode pharma-kunder.  En kunde som er afhængig af, at deres produktion og daglige arbejdsopgaver kan fortsætte for fuld kraft – mens vi bygger. En opgavetype som vi er vant til.

 

Vi er vant til at byggeriet typisk skal foregå sideløbende med det daglige arbejde i virksomheden. Vi er derfor kendt for at være både fleksible og tænke i anderledes løsninger. Løsninger som måske ikke er lettere, men som griber mindre forstyrrende ind i den daglige drift, og derfor i sidste ende bliver en både bedre og billigere løsning – samlet set.

 

Vi er også vant til, at man undervejs i et byggeri kan støde på opgaver og udfordringer– som måske ikke er til at forudse – men som bare skal løses.

Nøgleordet her er kommunikation og en vilje til at løse de opgaver, som støder til undervejs.

 

Det kræver en særlig indsigt i specielt en produktionsvirksomhed eller pharmavirksomhed at bygge ”rundt om” eller i tilknytning til en kørende produktion. Den erfaring og den indsigt har vi.

 

Når du skal ændre eller udvide din produktion, måske i en mere bæredygtig retning, er der mange forhold at tage hensyn til. Det er ikke ”bare” at bygge til.

 

Vi specialister i at bygge effektive, fleksible og miljørigtige løsninger, der imødekommer både byggeriet og virksomhedens daglige drift. Opgaver vi typisk løser ved at se muligheder, hvor andre ser udfordringer.

 

Den ny lastvognsterminal blev afleveret indenfor aftalte tidsplan og økonomiske ramme.

Se nogle af de andre spændende projekter vi har arbejdet med
Læs mere om hvordan vi arbejder

Skal vi tage en kop kaffe?

Email: kontakt@hhentreprise.dk
Telefon: +45 21 48 97 71

Hvis du har spørgsmål eller andet er du altid velkommen til at kontakte os.